כיצד לבטל עסקה

ניתן להודיע לד”ר פישר על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות:

• טלפון: 1-800-618-888
• דוא”ל: DRFISCHER@DR-FISCHER.COM
• דואר רשום: בר יוחאי 9 בני ברק
• באתר האינטרנט בקישור ייעודי לביטול עסקה לחץ לפרטים
בהודעה יש למסור שם, מספר תעודת זהות, מספר ההזמנה שהוא מעוניין לבטל, כתובת דוא”ל באמצעותם ניתן ליצור קשר וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.
ניתן לעיין בהוראות לעניין ביטול עסקה כאן לתנאי השימוש